турско кафе Mehmet Efendi
 

През 1543г. Йеменският губернатор Йоздемир паша е донесъл в Истанбул кафето, което много харесал в Йемен. Благодарение на открития от турците нов метод за приготвяне на кафе, то се вари в джезвета и кани, и носи името Турско кафе.

Обществото се запознава с кафето за първи път през 1554г., когато се откриват първите кафенета в Тахтакале. По всяко време на деня в кафенетата можело да се четат книги, да се играе шах или табла, да се събеседва на художествена тематика. Кафенетата играят важна културна роля в социалния живот на хората през периода.

Кафето заема своето достойно място в домовете на хората и започва да се употребява в големи количества. Суровите кафеени зърна се изпичали първоначално в тави, след това са се счуквали в хавани и са се сварявали в джезвета.

За кратко време, благодарение на минаващите през Истанбул търговци и пътници и посланиците на Османската империя, турското кафе завладява с вкуса си първо Европа, а после и целия свят.
Курукахведжи Мехмет Ефенди /Kurukahveci Mehmet Efendi/ за първи път през 1871г. поднася за консумация на потребителите изпечено и смляно кафе.

Турското кафе в наши дни е известно в Турция и света като Курукахведжи Мехмет Ефенди /Kurukahveci Mehmet Efendi/.

 
турско кафе